PrivacyreglementIk vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is gewaarborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee bij mij terecht. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediedekleineoctopus.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, [06-416 89 695].