Spraak

Hoe verloopt de spraakontwikkeling?

Wanneer een baby net is geboren reageren ze al op geluiden en beginnen ze deze ook zelf te maken. Dit wordt ook wel brabbelen genoemd. Dit leren ze door te luisteren naar de ouders en door deze vervolgens te imiteren. Vervolgens zetten ze verschillende klanken achter elkaar, waardoor de eerste woordjes ontstaan.

Over het algemeen geld dat een kind van 2 jaar is voor 50% goed verstaanbaar is en met 3 jaar voor 75%. Het kind kan dan ook medeklinkerverbindingen (sp in bijvoorbeeld ‘spin’) correct uitspreken.

Wanneer het kind 4 jaar is, zal hij/ zij ook verstaanbaar zijn voor onbekende mensen.

Enkel de /r/ kan nog lang moeilijk zijn voor het kind. Deze wordt dan vaak nog met een leeftijd van 6 jaar spontaan verworven.

 

Hoe kan je zelf de spraakontwikkeling van je kind stimuleren?

Verbeter je kind door het verkeerd uitgesproken woord, correct terug te geven. Benadruk hierin de moeilijke klank. Nadruk aan een klank kan je geven door deze harder en/of langer uit te spreken. ‘sssssssspook’

Belangrijk is om niet te vragen dat hij/ zij je herhaalt.

 

Wat als de spraakontwikkeling anders verloopt

Het kan natuurlijk zijn dat je het gevoel hebt dat je kind achterloopt in zijn of haar spraakontwikkeling. Als je bijvoorbeeld kijkt naar leeftijdsgenootjes, zijn zij al een stuk beter verstaanbaar en slissen zij niet. Er zou dan sprake kunnen zijn van een fonologische of een fonetische articulatiestoornis.

Een fonetische articulatie- stoornis houdt in dat het kind bepaalde klanken motorisch nog niet kan maken of verkeerd uitspreekt. Een goed voorbeeld hiervan is slissen. Het kind spreekt de /s/t/d/ dan bijvoorbeeld tussen de tanden uit.

Bij een fonologische articulatie- stoornis spreekt het kind bijvoorbeeld nog geen medeklinkerverbindingen uit of maakt hij/ zij van de /k/ structureel de /t/.

Dit kan komen doordat het kind (ondanks een goed gehoor) deze klanken niet goed hoort. Doordat het kind een klank niet goed hoort (hoort bijvoorbeeld 'tat' i.p.v. 'kat’), zal het kind zelf ook 'tat’ gaan zeggen. Pas wanner het kind‘kat’ gaat horen (bij zowel de ouder als bij zich zelf) zal hij/ zij ook ‘kat’gaan zeggen.

 

Wat doet Kinderlogopediepraktijk de Kleine Octopus?

Wanneer u voor het eerst bij Kinderlogopediepraktijk de Kleine Octopus komt beginnen we eerst met een kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek worden vragen gesteld om zo een duidelijk beeld te krijgen van uw kind. Hiernaast zal er ook uitleg gegeven worden. Vervolgens zal er onderzoek plaatsvinden om zo met deze testgegevens tot een passend behandelplan te komen. Hierna zullen op een speelse manier de behandelingen plaatsvinden.

Kinderlogopediepraktijk de Kleine Octopus heeft veel ervaring en is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een spraakprobleem. Met in het bijzonder:

 

PROMPT
Bij de PROMPT methode wordt er vooral gekeken naar het motorische probleem, waarbij de spraakbeweging centraal staat. Tijdens de behandeling laat de logopedist het kind voelen hoe hij/ zij de spraakbeweging moet maken. Deze spieren krijgen hierdoor van buitenaf prikkels die leiden tot tactiele en kinetische feedback. Op deze manier voelt het kind de juiste volgorde en posities van de (spier)bewegingen die nodig zijn voor het correct maken van de spraakklanken.

 

Hodsen & Paden
De gedachtegang van de methode Hodsen & Paden is dat het kind (ondanks een goed gehoor) verschillende klanken niet goed hoort. Doordat het kind een klank niet goed hoort (hoort bijvoorbeeld 'tat' i.p.v. 'kat'), zal het kind zelf ook 'tat' gaan zeggen. Door het kind een auditief bombardement (woorden met daarin de doelklank /k/ voorlezen) te geven zal het kind de doelklank 'k' gaan horen. De vervolg stap is dat het kind bij zich zelf gaat horen dat hij 'tat' zegt, terwijl hij bijvoorbeeld zijn ouders 'kat' hoort zeggen. Vervolgens zal het kind, wanneer het zich zelf 'tat' hoort zeggen, zich zelf gaan verbeteren.Belangrijk in de therapie is dat de oefenwoorden door het kind gemakkelijk correct uitgesproken kunnen worden. Alleen op deze manier zal het kind het foutief uitspreken van de klank verleren.